PRIVACYVERKLARING

Perfect Skin beauty salon, gevestigd aan Lijteplein 4, 9247 EN in Ureterp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:
Perfect Skin beauty salon
Lijteplein 4
9247 EN URETERP
Tel: 0611824267

www.perfectskinbeautysalon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Perfect Skin beauty salon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Perfect Skin beauty salon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheid (indien van belang voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling)
  • Voor- en na foto’s (vooruitgang van de behandeling te bepalen(intern gebruik))

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Perfect Skin beauty salon verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Perfect Skin beauty salon bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt om de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Perfect Skin beauty salon gebruik van diensten van derden. Met de verwerker hebben wij een verwerksersovereenskomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Perfect Skin beauty salongebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@perfectskinbeautysalon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Perfect Skin beauty salonneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@perfectskinbeautysalon.nl.

augustus 22, 2018